Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem strony www.parkieciarz.com.pl jest firma GLOBEX S.C. NIP 5213424548 (zwana dalej “Administratorem”). kontakt: Adres: ul. Bartycka 175 pawilon 1, 00-716 Warszawa, tel: 22 851 37 93, 22 841 22 68, tel kom: 503-125-384, 516-187-412, adres mailglobex@parkieciarz.com.pl

Pozyskiwanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą trafić do mnie w różny sposób:

 1. przez formularz kontaktowy na stronie www.parkieciarz.com.pl
 2. przez kontakt drogą mailową na adres globex@parkieciarz.com.pl
 3. przez kontakt w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Messenger, Instagram,

Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

 1.  przesyłania  pytań, komentarzy, sugestii i wątpliwości związanych z tematyką firmy i usługami oferowanymi przez Firmę GLOBEX S.C.
 2. Dane przekazane dobrowolnie przez formularz kontaktowy, pocztę email lub Facebook będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zapytanie.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzanie dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes mojej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

Zgodnie z rozporządzeniem art. 16 – 21 RODO przysługują Ci następujące prawa związane z ochroną Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jako administrator robię wszystko, aby by chronić Twoje dane i zapewniam, że są one przetwarzane zgodnie z prawem, za pomocą bezpiecznych narzędzi, przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Przetwarzanie danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z usług których korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług lub realizacji zamówień. Są to:

  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz firmy GLOBEX w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przeze firmę,
  2. podmioty świadczące na rzecz  firmy GLOBEX usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Waszych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Wszystkie podmioty, którym firma GLOBEX powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.