Ocena i przygotowanie podłoża

Podłoga drewniana wykonana jest z materiału naturalnego i ze względu na jej charakter i jej ciągłą pracę bardzo ważne jest odpowiednie podłoże na którym zostanie ułożona.

Istotne jest, żeby podłoże było równe, wytrzymałe i o odpowiedniej wilgotności. Te trzy kryteria są podstawowym i niezbędnym warunkiem uzyskania podłogi odpornej na różnice naprężeń powstających w drewnie w trakcie użytkowania podłogi drewnianej.

Ważne jest także to, aby na powierzchni podłoża nie występowały oznaki jego łuszczenia, które świadczą o nieprawidłowym wiązaniu i twardnieniu wylewki. Może to prowadzić do tego, że przyklejone elementy drewniane oderwą się wraz z warstwą podłoża.

Niedopuszczalne są też zabrudzenia powierzchni wylewki np. pozostałości farb czy gipsu.

parkieciarz.com.pl

Ocena podłoża

              Równość podłoża

Równość podłoża sprawdza się za pomocą dwumetrowej łaty, przykładając ją w dowolnych miejscach i kierunkach. Odchylenie  powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej  nie powinno przekraczać 2 mm na długości 1 metra i 5 mm na całej długości.

              Wytrzymałość podłoża

Najlepszym i najszybszym sposobem oceny wytrzymałości podłoża jest próba z ostrym metalowym przedmiotem. Przy tej próbie wykonuje się szereg równoległych linii w odstępach 5 – 10 mm, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. W przypadku podkładu mocnego skutkiem zarysowań jest jedynie zmiana barwy podłoża. W przypadku podkładu słabego widoczne będą wgłębienia a jeżeli dodatkowo na  przecinających się liniach podłoże wykrusza się, a rysy są głębokie, to taki podkład nie nadaje się do układania na nim podłogi drewnianej.

              Wilgotność podłoża

Dopuszczalna wilgotność podłoża dla podłóg drewnianych zależy od rodzaju podłoża i wynosi odpowiednio < 2,0 % CM w przypadku podłoża cementowego i < 0,5% CM – dla podłoża anhydrytowego.

Pomiar wilgotności podłoża wykonywany jest przy pomocy wilgotnościomierza HYDROMAT CM firmy GANN. Urządzenie to służy do określania wilgotności podłoży betonowych, przy pomocy metody chemicznej z zastosowaniem węgliku wapnia czyli karbidu. Podczas pomiaru następuje rozkładu karbidu przez wodę i w wyniku tej reakcji  wydziela się gaz acetylenowy, który powoduje wzrost ciśnienia w stalowej butli. Wynik, czyli zawartość wody w próbce, widoczny jest na manometrze.

Jeżeli podłoże jest mocne, jego powierzchnia jest równa i czysta, a wilgotność wynosi poniżej 2% CM to można przystąpić do gruntowania.

Przygotowanie podłoża

             Wyrównywanie powierzchni podłoża

Jeżeli powierzchnia podłoża nie jest wystarczająco równa można:

 • wyszlifować nierówności szlifierką do betonu
 • wkleić matę wyrównującą
 • wylać masę samopoziomującą
 • zastosować masę naprawczą
 • zamontować płyty OSB (płytę OSB często montuje się w celu podniesienia poziomu posadzki pod parkiet)

             

          Wzmacnianie podłoża

Jeżeli podłoże jest słabe są dwa sposoby postępowania:

 • usunięcie starej warstwy podkładu i położenie nowej
 • wzmocnienie powierzchni już istniejącego podłoża poprzez:
  • usunięcie najsłabszej warstwy podkładu poprzez frezowanie lub szlifowanie posadzki betonowej
  • gruntowanie gruntem głęboko penetrującym – krzemianowym a następnie poliuretanowym i na koniec położenie maty rozprężnej wiskozowej
  • klejenie maty wzmacniającej
  • miejscowe naprawienie wylewki przy zastosowaniu żywicy epoksydowej
  • miejscowe naprawienie wylewki przy zastosowaniu specjalnych klamr scalających popękaną wylewkę

         

Gruntowanie podłoża

W celu zlikwidowania pylenia i zwiększenia przyczepności kleju podłoże należy zagruntować profesjonalnym gruntem, odpowiednio dobranym do rodzaju kleju i stanu podłoża. Jeżeli wilgotność podłoża przekracza dopuszczalne normy należy zastosować odpowiedni grunt odcinający. Do wilgotności do 5% CM stosuje się grunty poliuretanowe, od 5-10% CM grunt epoksydowy.

gruntowanie podłoża pod podłogę drewnianą parkieciarz.com.pl

O sposobie wyrównania, wzmocnienia i gruntowania podłoża powinien decydować profesjonalny parkieciarz.